Książka - Programowanie obiektowe w Turbo Pascalu
Książka - Programowanie obiektowe w Turbo Pascalu
autor: Marek Wierzbicki
Java programowanie obiektowe - strona g��wna Programowanie sterowane zdarzeniami Hermetyzacja Dziedziczenie Polimorfizm Inne publikacje Analiza portfelowa Projektowanie magazynów Stylystycznie blog Moda męska

Książka: Programowanie obiektowe w Turbo Pascalu

Marek Wierzbicki


Programowanie obiektowe powstało, z punktu widzenia komputerowej skali czasu, przed kilkoma pokoleniami. Przestało już być modną nowinką i stało się obowiązkowym standardem wszystkich programistów i projektantów. Jednak mimo to wiele osób ma trudności z pełnym zrozumieniem i wszechstronnym stosowaniem tej metodologii. Zarówno programiści z dużym stażem, jak i zupełnie początkujący ciągle mają problemy z efektywnym wykorzystaniem możliwości oferowanych przez obiektowy model programowania. Wynika to z kilku przyczyn. Pierwsza to wymuszona popularność narzędzi, które nie umożliwiają korzystania z elementów obiektowości. Ciągle rozwijane i konserwowane są programy (kadrowe, księgowe, magazynowe itp.), których tworzenie rozpoczęte było jeszcze w latach osiemdziesiątych. Obciążone to jest koniecznością używania języków popularnych w tamtym okresie (najczęściej jest to CLIPPER), które nie miały ani odrobiny obiektowości. Większość programistów jest tak zaangażowana w projekty proceduralne, że nawet jeśli korzystają z narzędzi obiektowych, robią to bardzo pobieżnie, nie wykorzystując ich możliwości. Druga przesłanka to spora popularność języków nazywanych obiektowymi, lecz mających z prawdziwą obiektowością niewiele wspólnego. Klasycznym przykładem jest Visual Basic czy JavaScript, które oferują tylko szczątkowe cechy programowania obiektowego. Korzystając z takich narzędzi, użytkownik ma niewielkie szanse na poznanie i zrozumienie kwestii obiektowości. Trzeci problem to system nauki. Ciągle w wielu szkołach i na uczelniach do nauki wykorzystuje się bardzo dobry, lecz proceduralny Turbo Pascal. W księgarniach ciągle są dostępne podręczniki do nauki tego języka pokazujące, jak tworzyć programy w starym poczciwym DOS-ie, mimo tego że producent zarówno jego, jak i Turbo Pascala dawno zaprzestał wspierania tych technologii. Te i inne niewymienione przyczyny powodują, że wiele osób nie wie, jak w pełni wykorzystać zalety programowania obiektowego. Mam nadzieję, że dzięki tej książce wejście w nowy, obiektowy świat tworzenia programów stanie się łatwiejsze.

Więcej na temat tej ksiązki w najbliższym czasie. Obecnie nakład książki jest wyczerpany. Szkukaj książki w wydawnictwach typu "Druk na życzenie".